جدید ترین مطالبتمرینات PNF

آشنایی با تمرینات کششی PNF
تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی یا (PNF) شامل استفاده از انقباض عضلات برای دستیابی به حداکثر آرامش عضلانی می باشد . تمرینات PNF یک نوع از تمرینات انعطاف پذیری می باشند.افزایش انعطاف پذیری,تمرینات pnf

کشش PNF :ترکیبی از انقباض یا کشش و ریلکس کردن عضلات آگونیست و آنتاگونیست می باشد. روشهای مختلف این کشش SH, CR, HR, CRAC
نکته :
آگونیست = موافق
آنتاگونیست = مخالف
مثلا در حرکت جلو بازو عضله دو سر بازویی آگونیست و عضله سه سر پشت بازو آنتاگونیست می باشد.

فوائد PNF
٭ افزايش تعادل، قدرت، توسعه ثبات در مفصل
٭ افزايش استقامت و بالا بردن جريان خون
٭ بالا رفتن هماهنگي
٭ آرامش و ريلكس شدن عضله

توصیه هایی برای انجام کشش PNF
با به حرکت در آوردن مفصل تا انتهای دامنه حرکتی، در گروه عضلات بزرگ کشش ایجاد کنید.
پیش از کشیدن گروه عضلانی بزرگ ، انقباض ایزومتریکی به مدت 5 الی 6 ثانیه انجام دهید.